Podmínky ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) 

 

Správce osobních údajů: Euro Mall City s.r.o., IČ: 27864600, se sídlem Praha – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 122600 web: www.outletmoravia.cz, e-mailinfo@outletarenamoravia.com (dále jenspolečnostnebosprávce“).

 

PREAMBULE

Tyto podmínky obsahují informace o zpracování osobních údajů předaných společnosti zákazníkem při uskutečnění objednávky poukázky (uzavření smlouvy), a návštěvníkem webu v rámci komunikace se společností ohledně poukázek.

 

I. ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY

1. Jako správce vašich osobních údajů (kontakt viz výše) odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci objednávky zboží či služeb, zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek.

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

 1. účel: vyřízení objednávky a navazujících smluvních či zákonných povinností; právní základ: plnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); doba zpracování: 2 roky od vyřízení objednávky,
 2. účel: archivace účetních dokladů na základě povinnosti vyplývající z účetních právních předpisů; právní titul: splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR); doba zpracování: určená příslušným právním předpisem. .
 3. účel: přímý marketing - nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech apod., zejména formou zasílání obchodních sdělení na e-mail (ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 2 roky.
 4. účel: zajištění IT a síťové bezpečnosti zpracování, právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.
 5. účel: případné vymáhání právních nároků z uzavřené smlouvy či související právní spory; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.

3. Nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout, jedná se však o podmínku pro realizaci objednávky (uzavření smlouvy) - zpracování budeme provádět ze smluvních důvodů.

4. V rámci zpracování osobních údajů můžeme předat Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům a příjemcům:

 • poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, ERP systémy, kancelářské aplikace apod.),
 • marketingová společnost pro účely propagace v rámci přímého marketingu,
 • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat,
 • účetní kancelář - za účelem vedení účetní agendy a související archivace daňových dokladů,
 • daňový poradce, auditor, advokátní kancelář za účelem poradenství v souvislosti s provozem e-shopu,
 • poskytovatelé platebních brán a bankovním ústavům za účelem vyřízení vaší objednávky,
 • dopravní společnosti za účelem zajištění dopravy vámi objednaného zboží,
 • orgánům státní správy v případech stanovených právními předpisy,
 • případně další osoby, vše podle aktuálních potřeb a v rozsahu nezbytném pro organizační a technické zajištění řádného provozu e-shopu.

5. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit (viz. čl. III. níže) použijte tuto adresu info@outletarenamoravia.com.

 

II. ZPRACOVÁNÍ V RÁMCI VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ/PODNĚTŮ 

1. Jako správce vašich osobních údajů (kontakty ZDE) odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci dotazů/podnětů týkajících se zboží či služeb nebo jiných záležitostí týkajících se provozu e-shopu (prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu, chatu apod.), zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek.

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

 1. účel: vedení korespondence a uchování historie korespondence; právní základ: plnění smlouvy – komunikace o objednávce (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) v případě dotazů nesouvisejících se zájmem návštěvníka webu uzavřít objednávku; doba zpracování: 1 rok od vyřízení dotazu či podnětu,
 2. účel: obesílání tazatelů ke zboží či službám - nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech apod. - zejména formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu (ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti); právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 1 rok. 
 3. účel: fyzická, IT a síťová bezpečnost zpracování; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); doba zpracování: 1 rok. Do zpracování vašich osobních údajů zapojujeme tyto zpracovatele:
  • poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),
  • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

3. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i pro uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit (viz. násl. článek) nám pište zde: info@outletarenamoravia.com.

4. Pokud si na základě korespondence s námi objednáte zboží či služby, vaše údaje budou zpracovány za podmínek uvedených v článku I. 

 

III. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Po dobu, kdy zpracováváme vaše osobní údaje máte právo:

 • požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
 • vznést námitku v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti (viz. čl. I odst. 2 písm. c,d, a e) a čl.II odst. 2 písm. a), b),
 • odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@outletarenamoravia.com. V případě pochybností, zda-li zpracováváme vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.