Podmínky pro zakoupení a uplatnění dárkové poukázky

Vydavatel poukázky: Euro Mall City s.r.o., IČ: 27864600, se sídlem Praha – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 122600

E-shop: www.eshop.outletmoravia.cz, E-mail: info@outletarenamoravia.com

 

I. Předmět poukázky

Tyto podmínky se vztahují na nákup poukázky prostřednictvím webu vydavatele poukázky a její uplatnění v kamenných prodejnách nacházejících se v areálu nákupního centra OUTLET ARÉNA MORAVIA na adrese Hlučínská 1170 Moravská Ostrava - viz. aktuální seznam na webu (dále jen „prodejny“).

 

II. Poukázka

2.1. Uplatnění poukázky není vázáno na konkrétní osobu – poukázka je volně přenosná.

2.2. Poukázku je možné uplatnit v kterékoliv prodejně v otevírací době uvedené na webu.

2.3. Dárková poukázka je časově omezena na dobu 1 roku. Uplynutím této doby právo s ní spojené zaniká bez náhrady.

2.4. Poukázka je vydávána výlučně ve fyzické podobě. Obsahuje vždy min. údaj o hodnotě poukázky, údaje o vydavateli a ochranné holografické prvky.

2.5. Poukázku nelze vrátit oproti penězům.

2.6. Uplatnit poukázku lze pouze jednou, a to jednorázově - uplatnění nelze rozložit na více částí. Prodejna není povinna vracet rozdíl mezi výší poukázky a cenou zboží. V případě, že cena zboží převyšuje hodnotu poukázky, je kupující oprávněn rozdíl prodejně doplatit.

2.7. Hodnota poukázky není úročena.

 

III. Prohlášení vydavatele

Vydavatel poukázky odpovídá za řádné uplatnění poukázky u všech prodejen v areálu, je-li předložena v souladu s těmito podmínkami.

 

IV. Objednávka poukázky

4.1. Kupující má možnost zakoupit poukázku na základě vyplnění a odeslání objednávkového formuláře v e-shopu na webu arény, s uvedením svých iniciál, kontaktních údajů, hodnoty poukázky a adresy pro doručení. Cenu poukázky uhradí kupující prostřednictvím platby on-line.

4.2. Vydavatel bezodkladně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky e-mailem. Poukázku následně kupujícímu odešle prostřednictvím zásilkové služby Česká pošta (smluvní podmínky viz. www.ceskaposta.cz), a to nejpozději do 5 pracovních dnů. Doručení poukázky je zdarma.

 

V. Reklamace

5.1 Vydavatel neodpovídá za řádné doručení poukázky prostřednictvím poštovní služby. Službu zajišťuje: Česká pošta (smluvní podmínky viz. www.ceskaposta.cz).

5.2. Obdrží-li zákazník poukázku poškozenou, nebude-li poukázka odpovídat objednávce nebo poukázku neobdrží ve lhůtě dle bodu 5.1., informuje o tom vydavatele nejpozději do 10 pracovních dnů společně s předložením poukázky vydavateli, a to osobně v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle: +420 552 309 813 v jeho sídle, nebo zasláním poštovní zásilkou do sídla vydavatele s tím, že na obálce uvede text „REKLAMACE POUKÁZKY“. Vydavatel vydá zákazníkovi písemné potvrzení o převzetí poukázky (e-mailem nebo v listinné podobě při osobním předání).

5.3. V případě poškození poukázky nebo chybné hodnotě poukázky má zákazník nárok na výměnu poukázky a úhradu nákladů poštovného, zaslal-li poukázku k reklamaci poštovní zásilkou a doloží-li vydavateli cenu poštovného. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 14 dnů.

5.4. Přílohu těchto podmínek tvoří Reklamační protokol.

 

 

V Ostravě dne 27.10. 2020
Euro Mall City s.r.o.